Huis te Wedde


 
Adres   
Ontstaan  14e eeuw
Geschiedenis  .De ontwikkeling van Wedde is sterk bepaald door de in de 14e eeuw gebouwde borg. De bewoners hadden grote invloed op bestuur en rechtspraak in Westerwolde. Dit leidde bij de bevolking uit de omgeving tot spanningen. Westerwolders vermoordden twee leden van het geslacht Addinga. In de 16e eeuw werden heksenprocessen gevoerd op de borg. Hierbij werden 19 vrouwen veroordeeld en als heks verbrand. In 1619 kocht de stad Groningen de borg. In 1803 werd op de borg voor het laatst recht gesproken. In 1828 besloot de stad Groningen tot verkoop en afbraak. Dit werd voorkomen door aankoop van de borg door mr. A.H. Koning te Bellingwolde. De borg bleef tot 1955 in bezit van de familie Koning. Sindsdien heeft het opnieuw een bestuurlijke functie gekregen als zetel van het Waterschap Reiderzijlvest. Dit waterschap heeft het huis op vrij rigoureuze wijze tot kantoor laten verbouwen. Sinds 1977 is de Streekraad Oost-Groningen er gevestigd. Sinds 2000 is het in eigendom van Gemeente Bellingwedde, met de Streekraad als huurder.
Bewoners  Het geslacht Addinga
Huidige doeleinden  Het huis,is kantoor van de Streekraad Oost-Groningen. Het is in eigendom van de Gemeente Bellingwedde, die een koper zoekt om het huis voor toeristische doeleinden te laten exploiteren.
Toegankelijkheid  Het huis is niet te bezichtigen
Foto's 

Foto 1: De voorzijde. 
Foto 2: De achterzijde.

Satellietfoto van Wedde uit 2000

Kaarten Kaart 1900