Walsemaweer


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Kantens, Sectie E 1, nrs 130 en 145
Ontstaan  Het steenhuis bestond reeds blijkens een akte in 1415
Geschiedenis  In die akte verkopen Eppo Abelema to Waliswere en zijn vrouw Wibeken het sttenhuis aan Reyner Eysinge.
Bewoners  Onbekend
Afgebroken Onbekend
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900