Walkuma


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  (Garsthuizen) Stedum sectie D2, nr 68
Ontstaan  In de periode 1381 - 1392 is er al sprake van een castrum, dus steenhuis.
Geschiedenis  RIn 1400 is het huis genoemd als heerd. In 1619 wordt de heerd omschreven als heerd op de borgstede met singels en grachten en ossegang. De rechten zijn in de loop van de 16e en 17e eeuw verkocht.
Bewoners  In 1323 wordt Junge Walekama genoemd als eerste en in 1394 Asego Walekama als laatste. In 1619 is Walkuma van Alert Gaykinge.
Afgebroken Niet bekend.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900