Tuwinga


 
Kadastraal  (Wittewierum-Ten Post) Ten Boer, Sectie D 2, nr. 270
Ontstaan  Tot 1454 woonde Edze Tuwinga op bezittingen in Ten Post.
Geschiedenis  Mogelijk is het huis in 1499 deels verwoest door de stad Groningen. In 1512 is het in ieder geval hersteld. Rond 1650 word de borg uitgebreid door Egbert Rengers, die dan ook de naastgelegen borg Oldenhuis in bezit heeft. In 1785 laat Duco Gerrold Rengers het huis slopen.
Bewoners  De dochter van Edze Tuwinga, Bywe, huwde Egbert Rengers. Hun zoon Johan kreeg in 1499 heerlijkheidsrechten van Albrecht van Saksen. In dat zelfde jaar plunderde de stad Groningen het huis. Na herstel is het in 1515 verhuurd .Later ging de familie Rengers er zelf weer wonen. In 1639 ging Edzard Rengers elders wonen en het huis raakte in verval. In 1742 wordt het huis verhuurd aan Johan Moorrees en daarna aan minstens twee anderen. In 1785 kon geen huurder meer gevonden worden.
Huidige doeleinden  Grasland
Toegankelijkheid  n.v.t.
Afbeeldingen 1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900