Thedema


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  (Noordwolde) Bedum sectie H 1, nr 141-143
Ontstaan  In 1507 is er voor het eerst sprake van de heerd als deze verkocht wordt.
Geschiedenis  In 1586 horen er 53 grazen bij de heerd en in 1638 is er sprake van 36 grazen. In 1745 was het erf - zonder de landerijen van 36 grazen gemeten - 7,5 gras groot.
Bewoners  HIn 1638 komt de heerd door vererving aan Onno van Berum en later wonen ook zijn nakomelingen er. Rond 1700 is Feyo Johan Sickinghe de bewoner met zijn echtgenote Thecla Elisabeth van Berum. Hun dochter huwt in 1732 Allard Philip Tjarda van Starkenborgh. Deze bleef er tot zijn dood in 1768. In 1774 wordt een deel van de inboedel verkocht en i 1778 wordt Coppen Lambert Stachouwer, heer van Schiermonnikoog en neef van Allard van Starkenborgh de eigenaar.
Afgebroken Het schathuis is mogelijk in 1900 verdwenen en voor 1848 is de buitenplaats Thedema verbouwd tot boerderij.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900