Tammingehuizen


 
Kadastraal (Wittewierum) Ten Boer, Sectie D 1, nr. 45
Ontstaan  Mogelijk bestond er een steenhuis bewoond in 1447 door Tyarck to Tammyngehusen.
Geschiedenis  In 1481 bestaat Tamminge huizen uit een steenhuis met 80 grazen land. In 1587 wis de omschrijving: voorhuis, zijkamer, poort, grachten en rechten. In 1750 koopt de familie rengers de borg en laat hem in 1765 afbreken.
Bewoners  In 1544 woont Otto Clant, hoofdeling in Stedum en scharmer op Tammingehuizen en daarna zijn zoon Hendrik XClant, gehuwd met Bele Froma. In 1587 wordt het huis verkocht aan zijn broer Wigbolt Clant to Tammingehuizen. In 1617 wordt de borg verkocht en de familie Ewsum wordt eigenaar, die het huis daarna als hoofdzetel beschouwt. Door huwelijk komt het huis in eigendom van eerst Rudolf Polman, later diens dochter Ida Johanna in 1719. Door haar huwelijk met Bernard Gruys komt het huis in die familie tot de borg in 1737 verkocht wordt door Allard Lucas Gruys aan Jakob Themmen die er woont tot 1750.
Huidige doeleinden  n.v.t.
Toegankelijkheid  n.v.t.
Afbeeldingen  1: Luchtfoto 2000 borgterrein
2:
Kaarten Kaart 1900