Tammingaborg


 
Adres   
Ontstaan  Het Huis Bellingeweer of Tammingaborg bestond al in de 16e eeuw
Geschiedenis  Frans Onno van Sijtzama liet tijdens zijn leven in 1762 een nieuwe borg bouwen. In 1818 is de borg op afbraak verkocht.
Bewoners  . In het begin van de 18e eeuw kwam de borg in het bezit van Wilhelmina Tamminga, weduwe van Frans Eysinga van Burmania. Zij vestigde zich met haar beide dochters op Bellingeweer. In het boek ‘Ommelander Borgen en Steenhuizen’ van dr. W.J. Formsma en anderen staat dat de jongste dochter, Geertruid Foeck van Burmania, in 1732 in tweede huwelijk trouwde met Pier Willem van Sijtzama, een vurig aanhanger van de Oranjepartij. Hij overleed als lid van de Staten-Generaal in 1759 te Den Haag.
Huidige doeleinden   
Toegankelijkheid   
Afbeeldingen Luchtfoto 2000
Kaarten Kaart 1900