Tackenborg


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  (Garmerwolde), Ten Boer, Sectie H 4, nr 500
Ontstaan  In 1454 wordt de Tackenborchs heerd genoemd
Geschiedenis  In 1471 is Egbert Rolteman redger en mogelijk ook eigenaar van de heerd. In 1510 betwisten Loech Horenken en Reynt Duyrts Alberda de rechten. In 1669 wordt de borg omschreven als borg en plaats Tackenborg met schathuis en meiers, , hovingen, plantages, singels en grachten, legersteden en rechten plus 86 grazen land.
Bewoners  In 1547 blijkt Evert Clant de borg geerfd te hebben van zijn moeder Hermana Horenken en diens zoon Evert op zijn beurt tot zijn dood in 1586. De borg wordt dan gekocht door Coppen de Mepsche. In 1646 erfde Rudolf de Mepsche de borg en hield deze tot zijn dood 1657. Diens zuster, Anna Catharina de Mepsche, gehuwd met Ludolf Tjarda van Starkenborgh erft daarna, maar in 1658 wordt de borg verkocht aan Roelof Dijk, die er woont tot zijn dood in 1669. In 1704 wordt de borg gekocht door Coppen Jarges en zijn vrouw Clara Alberda. In 1727 is hun zoon Schelto Reint Jarges heer van Tackenborg maar of hij er woonde is niet zeker.
Afgebroken In 1738 is de borg op afbraak verkocht. het schathuis blijft met een beklemming van 51 grazen in ieder geval bestaan tot 1781. Op die plaats staat nu een boerderij (niet te verwarren met de boerderij Tackenborg te Enum)
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900