Spijk (Huis te)


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  (Spijk), Bierum Sectie H 1, nr 130
Ontstaan  Het huis lijkt in ieder geval bestaan te hebben voor 1583, toen vaandrig Reint Alberda hoofdeling van Spijk was
Geschiedenis  Rond 1630 omvat het huis 206 grazen land, huis, hof, grachten, poorten, schuur, bestrating en tuin langs de weg. Na 1675 wordt het huis Reintsema genoemd tot de sloop kort na 1723
Bewoners  In 1631 is het huis kennelijk van Reint Ubbena. In 1639 erft zijn zoon Willem het huis en na diens dood in 1654 diens zoon Reint. Als deze sterft erven twee minderjarige zoons Willem en Reint het huis.
Afgebroken Vlak na 1723
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900