Spijk (zuidelijke borg)


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Spijk (Bierum, Sectie H 1 nr. 213)
Ontstaan  In 1631 wordt de kleinste van de twee borgen in Spijk bewoond door Jan Ubbena.mVan de geschiedenis ervoor is niets bekend
Geschiedenis  Rond 1630 omvat de borg 68 grazen. Het huis vererfde in 1639 aan Willem Ubbena en Elisabeth Alberda, die het andere Huis te Spijk bezaten.
Bewoners  Jan Ubbena, gehuwd met Geertruid Wicheringhe, overleed in 1639. In 1653 erfde Everdina Ubbena de borg.
Afgebroken Wanneer de borg is afgebroken is niet bekend, maar in ieder geval voor 1750.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900