Snelgersma


 
Kadastraal Appingedam, sectie C 1, nrs 608 en 643
Ontstaan  Het steenhuis moet er reeds voor 1390 gestaan hebben
Geschiedenis  Het geslacht Snelghers wordt voor het eerst genoemd in 1396 als een Omeko Snelghers een der rechters is in Fivelingo. Hij zocht bescherming van hertog Albrecht van beieren tegen de stad Groningen, maar de stad verwoestte het huis in 1400 ongeveer. In de 17e eeuw komt het huis weer voor als borg.In 1727 wordt het huis verkwanseld aan de stad Groningen, die de gebouwen doorverkoopt aan aannemers, die het slechts om de stenen te doen was en die het huis dus sloopten in hetzelfde jaar 1727 of vlak erna.
Bewoners  het geslacht Snelghers bewoont de borg tot het in 1579 door vererving overgaat aan de familie Meckama.In 1680 wordt het huis publiek verkocht aan jonker Hindrik van Steenhuisen, later gerechtelijk verkocht aan Rudof Polman, gehuwd met Johanna Emelia van Ewsum. In 17 18 gaat het huis naar hun zoon Ulrich, die het in 1727 te gelde maakt door overdracht aan de stad Groningen Een paar aannemers kopen het gebouw van de stad en slopen het kort daarna
Huidige doeleinden  n.v.t.
Toegankelijkheid  n.v.t.
Afbeeldingen   
Kaarten Kaart 1900