Schultinga


 
Kadastraal  Bedum, sectie E 2, nr. 418
Ontstaan  Wanneer het steenhuis gebouwd is, is niet bekend. Wel bekend is, dat het voor het eerst verwoest wordt omstreeks 1415
Geschiedenis  In 1726 wordt het huis omschreven als huis met schathuis, hoven, singels en grachten en 64 grazen. In ongeveer 1730 wordt het huis afgebroken
Bewoners  In 1502 komt het steenhuis voor Claes Kater het huis van de Schultinga's.In 1674 wordt het huis verkocht aan kapt. Hendrik Steenhuisen en Gerlacus Verruci en in 1726 aan Johan Lewe.
Afbeeldingen Satellietfoto 2000 borgterrein
Kaarten Kaart 1900