Scheltkema Nijenstein


 
Adres  Zandeweer, Kantens, Sectie 1, nr 81 en 85
Ontstaan  In 1482 wordt het huis vermeld.
Geschiedenis  De borg heeft 2 schathuizen en andere gebouwen gahad binnen de buitenste gracht. In 1633 is de oude borg afgebroken en vervangen door een nieuwe die Nijenstein genoemd werd.
Bewoners  Het geslacht Scheltkema beschouwden het huis als hun stamhuis. In 1585 komt het huis in handen van Taco Broersema. Zijn zoons verkopen de borg in 1627 aan Edzard Jacob Clant. Deze liet de oude borg vervangen door een nieuwe.In 1670 gaan Egbert Clant en Anna lewe van Klinkenborg er wonen.In 1711 is door vererving en huwelijk Onno Tamminga van Alberda, heer van Rensema de bewoner.
Afgebroken In 1811 wordt de borg verkocht en afgebroken
Afbeeldingen  1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900