Schattersum


 
Kadastraal  Schildwolde, Slochteren sectie C2, nr. 616
Ontstaan  Een steenhuis is al bekend in 1295
Geschiedenis  In 1647 wordt Schattersum geveild en omvat dan, gracht, singel, hof en heerlijkheidsrechten. Tot 1660 verandert er waarschijnlijk weinig. In 1675 wordt het huis "borg" genoemd.Echter in 1721 is het omschreven als plaats (hofstede) maar wel met dezelfde grachten, singels etc. en met nog steeds heerlijkheidsrechten. In 1822 wordt Schattersum afgebroken en wordt vlakbij een nieuw huis gebouwd (Wijchgelsheim), dat in 1880 al weer gesloopt wordt.
Bewoners  Het geslacht Schatters bewoont het huis tot de gerechtelijke verkoop in 1647. Albertus Wiardi koopt het huis en na diens overlijden in 1652 wordt Simeon Wijchgel eigenaar.Tot de sloop blijft het in de familie.
Huidige doeleinden  n.v.t.
Toegankelijkheid  n.v.t.
Foto's  Foto 1: Wijchelsheim (ong. 1870) Maandbl. Groningen 1930. 
Foto 2: Leeuw uit van de poort van Wijchgelsheim (Formsma)
Kaarten Kaart 1900