Huis te Scharmer


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Scharmer, onbekend
Ontstaan  In 1276 komen de vermoedelijke bewoners al voor.
Geschiedenis  In 1459 is er een goede omschrijving van huis, heerd en heerlijkheden met 64 grazen land.Van 1621 tot 1626 is de stad Groningen eigenaar. De rechten blijven na 1626 wel bij de stad. Deze rechten worden in 1662 verkocht aan familie De Valcke. In 1699 koopt de stad de restanten van de borg terug en verkoopt die aan Popko de Valcke in 1714.
Bewoners  Ridder Snelgerus de Skiramere (1267-1290), redger Aylwardus Snelgera (rond 1317), 1323 Eyso de Skeremer, alle drie leenmannen van de graaf van Bentheim, en daarna in 1392 Nicolaus Schulten. In 1446 Asegha van Harsens en diens vrouw Bywe. In 1459 krijgt Johan Rengers van ten Post eigendom en alle rechten. In 1562 is Egbert Clant eigenaar. Na de dood van Geert Clant in 1621 wordt de borg gerechtelijk verkocht en wordt de stad Groningen eigenaar. In 1627 wordt de borg zonder rechten gekocht door Otto Clant. In 1633 hertrouwt zijn weduwe met ene Jan Lamberts en wordt het huis verhuurd aan boerenmensen.
Afgebroken Onbekend
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900