Saaksumborg


Geen afbeelding bekend


 
Adres  Kadastraal, Baflo sectie E 1 nr 359
Ontstaan  Wanneer het huis gebouwd is, is niet duidelijk. In 1606 wordt een borg gekocht zonder met name genoemd te worden, die dezelfde moet zijn als een heerd in die verkocht is in 1567.
Geschiedenis  Rond 1650 wordt het huis ook De Eest genoemd. Pas in 1672 wordt de borg met de naam Saaksumborg genoemd.In 1785 wordt de borg afgebroken. Het bijbehorende schathuis wordt in 1972 afgebroken.
Bewoners  Het geslacht Van Deest bewoont de borg van 1606 tot 1719. In de 1719 wordt het door erven aan de weduwe van overste Willem van Ewsum, Maria Elisabeth Ripperda van Winsum overgedaan.In 1783 wordt het pand verkocht aan Balthasar Georg Joseph van Asbeck, heer van Lulema.
Huidige doeleinden  Afgebroken
Toegankelijkheid  n.v.t.
Afbeeldingen Schathuis (afgebroken in 1972)
Kaarten Kaart 1900