Ripperdahuizen


 
Adres  (Winsum)
Ontstaan  De eerste vermelding zou uit 1445 kunnen stammen. Mogelijk was de oorspronkelijke naam Luyemaheerd.
Geschiedenis  In 1552 krijgt Focko Ripperda de rechten.De stad Groningen heeft de borgen gekocht als deel van de politiek om de macht in de Ommelanden te breken. Er waren een westelijke en een oostelijke borg. In 1569 is de oostelijke borg verwoest. In 1627 wordt de westelijke op last van de stad Groningen gesloopt.
Bewoners  De zoon van Focko, Peter moet na een beeldenstorm vluchten en liet het huis aan Hercules van Ewsum.
Huidige doeleinden  n.v.t.
Toegankelijkheid  n.v.t.
Afbeeldingen 1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900