Ripperda


 
Adres  Oosterwijtwerd
Ontstaan  In 1411 zou de burcht gebouwd zijn door Focko Ukena
Geschiedenis  In 1452 vererfde het huis op Unico Ripperda. In 1745 is het huis afgebroken
Bewoners  Het geslacht blijft eigenaar en bewoner `1744. Toen kwam het huis in handen van Allegonda Maria Clant, douairière Tjarda van Starkenborgh, die het overdroeg aan haar dochter Margrieta Bouwina, gehuwd met Egbert Rengers, heer van Farmsum.
Huidige doeleinden   
Toegankelijkheid   
Afbeeldingen  1: luchtfoto 2000 borgterrein
2:
Kaarten Kaart 1900