Ringenum


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  (Uitwierde), Delzijl Sectie B 1, nrs 150-154
Ontstaan  Het huis moet in ieder geval dateren van voor 1563, wanneer Harro Winken te Ringelheim overlijdt.
Geschiedenis  In 1695 wordt het huis nog genoemd als borg met grachten, hoven en singels en 40 grazen land. In 1779 wordt de plaats Ringenum vermeld met ook een lusthuis op de singel aan de trekweg.
Bewoners  In 1625 wordt het huis verkocht door Anthony Wijneken en Johanna Rosers aan Lucas Rosier en grietman Elinck Fossema. In 1638 woonde de weduwe Rosers, Margreta Valencijn op het huis. In 1643 wordt het huis gekocht door Johan Coenders, drost van Wedde. Zijn dochter Anna erft de borg en trouwt in 1654 met Johan Clant.
Afgebroken Onbekend
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900