Ridderburg


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Garmerwolde
Ontstaan  Waarschijnlijk is er sprake van een oud steenhuis, dat enige tijd als boerderij heeft gediend.
Geschiedenis  Rond 1630 zou het steenhuis al genoemd zijn, hoewel de familie Ridder er dan nog niet woont (?) De schoolmeester G.Rijkens G.-zoon uit Garmerwolde noemt in een rapport uit 1829 de "Ridder­borg" op de kruising van de Thesinger Maar en de Stadsweg. Hij vermeldt dat deze tekenen van hoge ouderdom verraadt, en voor een aantal jaren (dus omstreeks 1820?) door de schepperij van het Vierendeel was aangekocht voor een vergaderplaats voor zijlrechters. Hij acht het "hoogstwaarschijnlijk dat de borg door het oude Riddergeslacht is gebouwd, ten einde daar hun nachtsverblijf te houden en zich dus gerechtigd bevonden om als volmachten of eigenerfden ter landdag te verschijnen en in hooge ambten te geraken". De Ridderborg is geen "erkende" borg in die zin dat er heerlijke rechten aan verbonden zijn geweest. Niettemin is het ongetwijfeld een zeer oude plaats, alleen al gezien de ligging bij de hoofdingang naar Fivelingo. Uit het Stadboek van Groningen blijkt dat op 16 oktober 1651 aan Garmerwolde werd toegestaan een til aan te leggen in de Stadsweg bij de Borg, mits zij hem zelf onderhouden. De Ridderborg staat dus al heel lang als borg bekend.
(Harm Buter, Ten Boer)
Bewoners  De familie Ridder woont er vanaf ongeveer 1750
Afgebroken niet bekend (In ieder geval na 1820)
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1905