Rensumaborg


 
Adres  Rensumalaan, Uithuizermeeden
Ontstaan  De Rensumaheerd wordt reeds in 1555 genoemd.
Geschiedenis  Sinds 1662 is de heerd soms borg genoemd. De borg kwam in 1695 in bezit van de familie Alberda van Menkema. In 1710 werd de borg verbouwd en kreeg deze het huidige uiterlijk.Er braken moeilijke tijden aan in 1829 en toen werd de borg, de levende have en alles wat los en vast zat, geveild. Honderden zware bomen in het bos werden gekapt, de vijver met hoge berg, waarop een theehuis, verdween. De borg is nog een tijdlang in gebruik geweest als tuinbouwschool. De borg heeft een 17e, 18e en 19e eeuws interieur.
Bewoners  Vele roemruchte geslachten hebben er gewoond, zoals de Aggema's uit Witmarsum, de Alberda's van Menkema, de Clant's van Zandeweer. Onno Alberda gaf de borg in 1700 zijn huidige aanzien. De laatste Alberda stierf kinderloos.
Huidige doeleinden  In 1996 is de borg gekocht door de Rensuma Boon Stichting. Men is begonnen het landgoed in oude luister te herstellen.
Toegankelijkheid  Bezichtiging van de borg is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om rond de borg te wandelen, het terrein omvat onder andere een hertenkamp en een uitzichtpunt.
Foto's  Foto 1: front
Foto 2: luchtfoto
Kaarten Kaart 1900