Rengerda


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  (Godlinze), Bierum Sectie F 1, nr. 337
Ontstaan  Wanneer het huis gebouwd is, is niet bekend
Geschiedenis  In 1654 wordt de borg voor het erst genoemd als huis van Sicco Rengers. In 1713 omvatte de borg 33 grazen land en redgerrechten, overrechten, dijkrechten en collaties. In 1780 luidt de omschrijving: behuizing met twee kamers, kelderkamer, keuken en kelder, luchthuis en twee schuren met beklemming van ruime hoven, boomrijke laan en singels en 66 grazen land.
op de plek en deels op de oude fundamenten van de borg staat nu het voorhuis van een boerderij.
Bewoners  Het geslacht Rengers had het huis in eigendom tot de verkoop in 1713 aan Enno Polman. In 1743 is Enno Ebels eigenaar en daarna diens erfgenamen tot 1754 als de borg verkocht blijkt te zijn aan J. Mesting, die het huis in 1780 laat veilen. In 1813 wordt Johannes van Weerden genoemd als bewoner.
Afgebroken Niet bekend.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900