Reitsema


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Grijpskerk,Sectie E2, nr 340
Ontstaan  In 1445 komen de eerste vermeldingen van de familie Reitsema voor op dus waarschijnlijk een heerd met steenhuis.
Geschiedenis  Rond 1500 zou de familie Grijp, brouwers in Groningen, een heerd gehad hebben, die naamgever werd voor Grijpskerk. De borg wordt in 1582 Bourmanniasaete genoemd. In 1675 is de omschrijving van de borg: behuizing, schuur en meiersbehuizing, singel, appelhoven heerlijkheden, rechten e.d.
Bewoners  Na Here, Yne en Rixt Reitsema is de eerst bekende naam die van Joffer Yeye Grijp in 1500, gehuwd met Teso Kater, redger in 1538. daarna komen ander brouwers in Groningen (na de familie Bourmannia) te weten Van Asschendorp.
Afgebroken Vlak na 1701
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900