Oostum


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Oostum, verder onbekend
Ontstaan  Waarschijnlijk is het huis in 1552 door de Geldersen in brand gestoken en moet het er - mogelijk als steenhuis - reeds lang gestaan hebben.
Geschiedenis  Al in 1627 is de borg in vervallen staat, als deze verkocht wordt met grachten en singels en oude fundamenten, ophaalbrug en geboomten met een heerd en 60 grazen.
Bewoners  Onbekend
Afgebroken Waarschijnlijk niet lang na 1627
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900