Oosterhuizen


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Eenrum, sectie B 3 , nr 403-404
Ontstaan  In 1598 is Oosterbroek genoemd als heerd
Geschiedenis  In 1681 heeft de heerd de status van borg gekregen. Vanaf 1606 probeert de roomse familie Pathuis de naam te wijzigen in Pathuisborg. In 1642 omvat de heerd 90 jukken met redger-rechten, stoelen in de kerk e.d. . In 1740 is deze op afbraak verkocht, maar het schathuis is blijven staan tot in ieder geval 1745.
Bewoners  Anna van Oosterhuizen is de eerst bekende bewoonster, moeder vanAlbert Tjarda van Starkenborgh. In 1606 komt de heerd in roomse handen bij de familie Pathuis, waardoor de naam Pathuisheem of Pathuisborg ontstaat. De bewonerer is echter steeds een meier. In 1642 wordt de heerd overgedragen aan Aepko Tjarda van Starkenborgh. In 1681 verkoopt Bernhard de Sighers de borg met 53 jukken. In 1681 komt de borg weer aan de familie Pathuis door publieke verkoop, maar zonder de redgersrechten vanwege de roomse achtergronden van de familie. In 1710 Willem Alberda van Dijksterhuis de borg rn de rechten
Afgebroken Gerhard Alberda, de zoon van Wllem, laat de borg in 1740 verkopen en afbreken,
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900