Onstaborg Wetsinge / Nieuw Onsta


 
Adres  Wetsinge (Kadastraal: Adorp, sectie A 2, nr 272)
Ontstaan  Waarschijnlijk gebouwd tussen 1539 en 1541
Geschiedenis  Aepke Onsta en Gela van Ewsum lieten dit huis bouwen en hadden erbij 100 grazen land. In 1587 is er sprake van vervallen schathuizen, losliggende stenen, singel, grachten, geboomte en heggen. Het borgterrein zelf was ruim 6 grazen groot. In 1725 worden de rechten van de oude Onstaborg in Sauwerd na de afbraak gevoegd bij de rechten van Nieuw Onsta. In 1788 luidt de omschrijving bij een publieke verkoop: "een sterke en weldoortimmerde herenbehuizing uit het water oprijzend met schathuis, buiten- en binnenplaatse, grote tuinen, hoven, singels en lanen, grachten, vijver, bomen en plantages ter grootte van 11 grazen met daarbijbehorend 42 grazen bouw- en weiland". In 1789 is er een boeldag waarbij het meubilair geveild wordt. In 1800 wordt de borg op afbraak verkocht.
Bewoners  Na Aepke Onsta en Gela van Ewsum volgt Aylco Onsta (die echter naar het buitenland moet vluchten. Daarna volgen Albert van Starkenborgh (vanaf 1587) en Abel Onsta, ritmeester Philips Sigismund Onsta gehuwd met Josina Tjarda van Starkenborgh in 1647. Hun dochter Frederica verkoopt de borg in 1695 aan Lambert van Starkenborgh, die er woonde tot 1722. Ary de Graaf komt in 1766 in het bezit van de borg en noemt zich ook heer van Onstaborb, Sauwerd en Wetsinge.Na diens dood wordt het huis verkocht in 1788 aan Johannes Bebingh en zijn vrouw Cornelia Theodora Cleveringa.
Afgebroken  Het huis is in 1801 afgebroken
Afbeeldingen  Vier afbeeldingen in 1 (Formsma) . 
Kaarten Kaart 1900