Ompteda


 
Adres   
Ontstaan  De familie Ompteda is in 1317 gevestigd in 't Zandt en gezien het oude steenhuis waarschijnlijk al vroeger.
Geschiedenis  In de 14 tot in de 16e eeuw wonen er hoofdelingen op Ompteda. De borg bestaat uit een huis, een steenhuis, een hofstede, een appelhof en grachten. In 1741 wordt niet meer gesproken van een borg, maar van een plaats, hoewel in 1747 nog sprake was van het bestaan van het oude hoge huis tot Ompta. Bij een verkoop in 1761 lijkt de oude borg echter reeds verdwenen te zijn.
Bewoners  Adulphus Ombteta in 1317, Menolt Ompteda in 1476,, Fecko in 1520 Hendrik in 1543, Fecko in 1574, Herman tot 1669: dit zijn enkele van de bekende Ompteda's die de borg bewoonden. De laatste van de familie was Fecko, die overleed in 1700. De borg was in 1699 overgeschreven op de naam van een niet adellijke Jan Geerts, die daardoor rechten kregen en zich sinds 1811 Omta zijn gaan noemen. In 1761 wordt de plaats - niet meer de borg - in een veiling gekocht door ene Jan Willems.
Huidige doeleinden  Het huis is afgebroken maar op de borgstee staat nu een boerderij
Toegankelijkheid  Deze boerderij is niet toegankelijk
Afbeeldingen  1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900