Oldenhuis


 
Kadastraal  (Wittewierum / Ten Post) Ten Boer Sectie C 1, nr 208
Ontstaan  Waarschijnlijk bestond de borg al in 1411
Geschiedenis  Dutmer Rengers laat de borg na aan zijn zoon Johan in 1448 of eerder. Het geheel omvat dan het steenhuis, een hofstede, schuren, singel en grachten en rechten. In 1715 laat Egbert Rengers de borg slopen
Bewoners  Het geslacht Rengers houdt de borg in bezit via eerst Dutmer, later Johan dan Focke en weerd Dutmer. Deze laatste moest vluchten rond 1500 en liet het huis aan zijn neef Johan Rengers, die op Tuwinga ernaast woonde. Via vererving en huwelijk kwam het huis in bezit van Geert van Warmelo tot Westerveld, drost van Salland in 1558. In 1631 worden huis en rechten verkocht aan twee broers Edzard Rengers, drost te Wedde en Rempt Rengers ten Post.
Huidige doeleinden  Óp het borgterrein ligt nu een boerderij.
Toegankelijkheid  n.v.t.
Afbeeldingen 1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900