Nijenhof


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Scharmer, niet bekend
Ontstaan  Genoemd voor het eerst in 1614
Geschiedenis  Waarschijnlijk is het nooit een borg geweest, al waren er wel zijlrechten aan verbonden. De boerderij met dezelfde naam zou ten noorden van het borgterrein liggen.
Bewoners  Assuerus Clant is de eerst bekende bewoner. Daarna komen zijn zoon Philips, Sweer, Philips en nogmaals Assuerus (1715) en tenslotte Philip Rudolph Jargews (1722)
Afgebroken Niet bekend
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaarten geven geen uitsluitsel