Melkema


 
Adres  Smedemaweg 3, 9992 VA Huizinge, 0595-447100
Ontstaan  In 1326 wordt de Melkema genoemd als heerd met steenhuis en rechten.
Geschiedenis  Ook in 1371 is er sprake van een "domus Melcama". De Melkema heerd of plaats is altijd een aanzienlijke boerderij geweest met rechten. Het steenhuis moet reeds vroeg gesloopt zijn en een borg is het nooit geworden. De grachten en singels hebben echter zeker allure en er is een appelhof. De Melkema moet men niet verwarren met de Melkemastate in Friesland.
Bewoners  Een van de bekende bewoners was Syert Lippes, boer en onderwijzer, van rond 1600 tot 1642. Hij is vooral bekend geworden door zijn rol voor de doopsgezinde gemeenschap.
Huidige gebruik Restaurant en "party-centrum" met een wat modernistische stijl
Afbeeldingen Foto 1
Kaarten Kaart 1900