Meininga


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Niezijl,
Ontstaan  In 1540 is er een steenhuis genoemd op Meiningaheerd.
Geschiedenis  Rond 1500 omvatte de heer 51 grazen land.
Bewoners  Eilert Meininga is de eerst genoemde bewoner in 1540.In 1595 verkoopt De heerd komt in handen van de familie De Mepsche, maar Frederikde Mepsche op den Ham de heerd aan Geert Wicheringe Meininga met 55 grazen, rechten, grachten en singels etc.. Deze verhuur de heerd aan Berent Jacobs.Via vererving komt de heerd dan weer in handen van de familie De Mepsche van 1660 tot 1672 echter zonder er te wonen.In 1696 is de heerd in gewone boerenhanden bij een zekere Tjeert Fockes.
Afgebroken Op dit moment staat er op het terrein een gewone boerderij met een losse schuur.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900