Mathenesse


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Raskwerd , Baflo Sectie C 3 nr. 447
Ontstaan  Ontstaan oorspronkelijk Aylkemaheerd van voor 1437
Geschiedenis  In 1554 wordt het al het Huis te Raskwerd genoemd, borg met boerderij en steenhuis en gracht. Vanaf 1602 heet de borg Mathenesse. Rond 1730 is het huis afgebroken
Bewoners  Bewoners Hidde Schelcama, een der stiefzonen, noemt zich in 1437 Aylkema. Via de familie Van Ewsum komt de borg na wat heen en weer geschuifdoor verkoop in handen van Willem Mathenessein 1602. In 1686 volgt verkoop aan de familie Gankema.
Afgebroken 1730
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900