Lulema


 
Adres (Warfhuizen)
Ontstaan  In 1654 bestaat de borg met redgerrecht en word verkocht na de dood van Allard Joost Clant..
Geschiedenis  In 1654 bestaat de borg uit huis, schuur, hoven, singels en grachten en ruim 7 heemsteden en horen er rechten bij de borg.
Bewoners  In 1654 koopt Hillebrand Entens de borg. Zijn zoon Hillebrand Rudolf erft en die vermaakt in zijn testament de borg aan de - eveneens roomse - Titius van Ewsum in 1712.Via de Van Ewsums kwam de borg in 1794 van de laatste roomse jonker in Groninger ommelanden, Balthasar Georg Joseph van Asbeck. Na zijn overlijden in 1817 duurde het niet ang of de borg werd afgebroken (1823)
Huidige doeleinden  n.v.t.
Toegankelijkheid  n.v.t.
Afbeeldingen  1:
2:
Kaarten Kaart 1900