Luinga


 
Adres   
Ontstaan  Wanneer het huis gebouwd is, is niet duidelijk. De heerd wordt het eerst genoemd in het begin 16e eeuw.
Geschiedenis  Mogelijk is de juiste naam Berum. Dat geslacht komt voor vanaf 1464.
Bewoners  Het geslacht Van Berum had het huis tot 1756 in bezit.
Huidige doeleinden   
Toegankelijkheid   
Afbeeldingen   
Kaarten Kaart 1900