Boeken

Literatuur waaruit informatie is gehaald over de borgen, steenhuizen en buitenplaatsen op deze pagina's.
Voor de aantrekkelijkheid zijn de titels voorzien van een afbeelding van de buitenkant van de boeken.


De Ommelander Borgen en Steenhuizen
dr W.J.F. Formsma e.a. ISBN 90 232 1047 6  1973
v. Gorcum & Comp Buitenkant boek 
Kasteelen Buitenplaatsen Tuinen en Parken van Nederland
K. Groesbeek en Paul Nijhoff
Scheltema en Holkema's Boekhandel Buitenkant boek 
Kijken naar Monumenten in Nederland
A. P. Smaal e.a. ISBN 90 246 4314 7  1979
Bosch en Keuning Buitenkant boek 
Private Country Houses of the Netherlands
H. Tromp ISBN 90 400 9850  1997 
Uitgeverij Waanders Buitenkant boek 
Kastelen in Nederland
A.I.J.M. Schellart en W. van Stuijvenberg  ISBN 90 218 3195 3 1984 
Uitgeverij Sijthoff/A.N.W.B.  Buitenkant boek  
Atlas van de Nederlandse Kastelen
A.I.J.M. Schellart en K.A. Kalkwiek ISBN 90 218 2477 9 1980 
Uitgeverij Sijthoff Buitenkant boek 
1000 Jaar Kastelen in Nederland
H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga en 
B. Olde Meierink
ISBN 90 5345 083 1 1996 
Uitgeverij Matrijs Buitenkant boek 
Kasteelen in Nederland
Onbekend 1946 
Uitgave A.N.W.B. Buitenkant boek 
Nederlandse Kastelen en Landhuizen 
F.W. van Gulick  1960 
Uitgeverij Ten Hagen Buitenkant boek 
Kastelengids van Nederland Middeleeuwen
Doriann Kransberg en Hans Mills ISBN 90 228 3856 0  1991 
Uitgeverij Fibula-van Dishoeck Buitenkant boek 
Nederlandse KastelenGids
Annemieke Kylstra-Wielinga en Maarten-Jan Vos ISBN 90-806-2711-9 2002
Nederlandse Kastelenstichting Buitenkant boek