Kroonsveld


 
Adres  Oldekerk
Ontstaan  In 1698 verkocht de familie Cloot de Clootstede, op welke plaats daarna de buitenplaats Kroonsveld of Croonenfels is gebouwd na 1753
Geschiedenis  In 1753 wordt de buitenplaats gekocht door Johannes Cristoph Smellentin van Croonenfels.Het huis wordt omschreven als: "plaisante buitenplaats met torentje" en met 117 grazen land.
Bewoners  In 1756 verkoopt Smellentin het huis aan Pieter Andries Lindtholm, VOC-schipper. In 1776 wordt het huis gekocht door Van Bijma. Hij gaat er echter niet wonen maar veropacht het tot 1787 aan Popke Foppes Staal en Jan Meints.
Afbeeldingen  Foto 1: van de resterende behuizing. 
Foto 2:
Kaarten Kaart 1900