Klinkema


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Zuidhorn, Sectie F 2, nr 337
Ontstaan  In 1540 wordt een familie Clinckema genoemd en het huis wordt het eerst vermeld in 1619
Geschiedenis  In 1628 wordt het huis een borg genoemd. Vanaf 1750 wordt het huis als buiten gebruikt. In 1839 worden de oude opstallen gesloopt en wordt er een witte villa op dezelfde plek gebouwd., die zelf kort na 1856 gesloopt is.
Bewoners  Na de Clinckema's worden genoemd Johan Engelberts in 1619, Jacob Fransen in 1623, Rembt ten Ham in 1667 Wiardus Siccama vanaf 1671. Johan Hora Siccama verhuurde het huis tot zijn dood in 1812 en zijn kinderen verhuurden het in 1820 eveneens.Johan Hora Buma erfde het huis en liet het vervangen door een villa in 1839
Afgebroken 1839
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900