Klein Martijn


 
Adres   
Ontstaan  Wanneer het huis gebouwd is, is onduidelijk. Als borg wordt het voor het eerst gerechtelijk verkocht in 1633.
Geschiedenis  In 1633 is er sprake van een volledige borg met rechten. In 1896 wordt de borg afgebroken.
Bewoners  Regina Clant bleef eigenaar in de veiling tot na 1653. daarna noge een paar gerechtelijke verkopingen tot henri Piccardt het in 1680 koopt. In 1808 moet de familie het pand verkopen. Koeper is eerst Johan Poelman en in 1818 jhr mr Johan Hora Siccama.
Huidige doeleinden   
Toegankelijkheid   
Afbeeldingen   
Kaarten Kaart 1900