Kemenade-Baflo


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  ?, "ten noordoosten van Baflo"
Ontstaan  Voor 1447
Geschiedenis  Na 1454 niet meer genoemd
Bewoners  Johan en Grete Wobbeken van 1447 tot minstens 1454
Afgebroken  
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900