Jensemaborg


 
Adres  Oldehove
Ontstaan  In 1453 bestond er waarschijnlijk reeds een jensemaheerd en steenhuis van hoofdeling Syado Rensema
Geschiedenis  Rond 1550 worden er rond het huis grachten gegraven en heeft het mogelijk de allure van een borg gekregen. Mogelijk was al rond 1700 de allure weer verdwenenen rond 1720 is de borg waarschijnlijk gesloopt.
Bewoners  Jensema was in Humsterland hetaanzienlijkste geslacht. In 1647 komt door vererving de borg in handen van andere families. In 1656 wordt de borg gekocht door Johan Willem van Diest. Diens zuster, gehuwd met Ludolf Luurt Ripperda van Winsum, erfde de borg
Afbeeldingen  1: . 
2:
Kaarten Kaart 1900