Iwema


 
Adres  't Pad, Niebert
Ontstaan  Eind 14e of begin 15e eeuw
Geschiedenis  Iwema-Steenhuis is het enige overgebleven steenhuis in de provincie Groningen. Vele borgen zijn ontstaan uit een steenhuis. De Iwema's behoorden niet tot de Ommelander "adel". Hun behuizing is dan ook geen borg. Wel waren zij invloedrijk. Zij werden regelmatig tot rechter gekozen. Omstreeks 1850 is het Iwema-Steenhuis ingrijpend verbouwd. Het steenhuis was toen waarschijnlijk nog in zijn oorspronkelijke vorm aanwezig. Het werd voorzien van grote ramen.
Bewoners  Eerst is het steenhuis bewoond door Iwema's en daarna door Ibema's. Het huis was van 1843 tot 1851 in het bezit van Ds. Reinder Damsté, predikant van de hervormde gemeente Nuis-Niebert.
Hij verbouwde het huis ingrijpend in het jaar 1845. Hij heeft er niet gewoond! Als predikant had hij de beschikking over
de pastorie te Nuis, alwaar hij in 1851 is overleden. Er zijn in de loop der eeuwen schuren bijgebouwd en afgebroken.
In 1851 kocht familie De Boer het Steenhuis. Zij waren verwant aan de Iwema's. De huidige bewoners behoren nog steeds tot de familie De Boer.

 


Huidige doeleinden  Voor de instandhouding zijn huis en landerijen verkocht aan de Stichting Het Groninger Landschap. In de schuur is een molen- en bakkerijmuseum ondergebracht.
Toegankelijkheid  Het huis is niet opengesteld behalve bij speciale gelegenheden
Foto's  Foto 1: opzij (Kastelein)
Kaarten Kaart 1900