Herathema


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Eenrum, op de Streek, Sectie B 5, nrs 1052-1053
Ontstaan  Eerste vermelding van de naam is in 1371.
Geschiedenis  Rond 1450 worden de rechten onder de erven Herathema verdeeld en in 1456 worden alle bezittingen en rechten verkocht aan de stad Groningen. Het steenhuis is voor 1526 afgebroken en de heerd wordt verhuurd. In 1822 wordt de heerd door de stad verkocht. In 1968 wordt de boerderij afgebroken en worden de fundamenten van het steenhuis ontdekt.
Bewoners  Leden van het geslacht Heratama woonden er vanaf in iedergeval 1371 tot 1456
Afgebroken 1526 en 1968
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900