Hayemahuis


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Middelstum, in de buurt van de huidige Hayemahuisterheerd
Ontstaan  Het steenhuis wordt in het archief gevonden in 1458
Geschiedenis  Het steenhuis heeft deel uitgemaakt van een edele heerd
Bewoners  Namen zijn: Clawes up Hayemahues (1458), Hille (1543), Gerrit Bicker als koper in 1595 van Johan van Ewsum.
Afgebroken Onbekend wanneer. Ook de wierde is afgegraven.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900