Grevinga (Gaikingaheerd)


 
Adres  Leermens, kadastraal: 't Zand, Sectie B 2, nr 141
Ontstaan  Het is waarschijnlijk, dat Luder Grevinge in 1464 de heerd bewoont.
Geschiedenis  In de 17e eeuw is de heerd 82 grazen groot.
Bewoners  Het geslacht Grevinck komt voor tot 1797. Daarna is het huis tot boerenplaats geworden en in 1813 bewoond door Jacobus Werumeus Buning.
Huidige doeleinden  Het huis, dat er nu staat heeft nog enkele spren van de oude borg.
Afbeeldingen Foto 1: . 
Foto 2:
Kaarten Kaart 1900