Gockingaborg


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  onbekend (Solwerd)
Ontstaan  Een oud steenhuis wordt later vermeld
Geschiedenis  In 1530 is er sprake van een gesloopt steenhuis
Bewoners  De eigendom was bij Eppo Bakens, familie van het geslacht Gockinga.
Afgebroken onbekend maar voor 1530
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten