Woltersum, Huis te / Glimmershuis


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  (Woltersum) Ten Boer, sectie E 1, nr 128
Ontstaan  In 1385 is er sprake van een steenhuis.
Geschiedenis  In 1600 blijkt het steenhuis niet meer te bestaan.
Bewoners  Namen zijn: Focco Ewsema (1415), Dutmer Rengers en zijn zoon Johan Rengers (1505), Sweer Rengers (1588), Johan van Weleveld (1630) tot 1681,Johan Chr. Polman in 1731.
Afgebroken waarschijnlijk vlak na 1735
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900