Gelmersma


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  (Garmerwolde) Ten Boer, Sectie G 1, nr 16
Ontstaan  In 1454 wordt het huis genoemd als een der edele heerden.
Geschiedenis  In 1634 wordt het huis verkocht doorjhr van Amstelraet aan Jodocus Heinsius.
Bewoners  Na 1656 woont de dochter Decia Julsing-Heinsius op de borg. Julsing had alle rechten en noemde zich "toe Gelmersma". In 1710 woont Popko ten Valcke er. In 1756 biedt de familie Ten Valcke de borg te koop aan en verkoopt aan "De Ommelanden"
Afgebroken Niet bekend. Er staat nu een boerderijtje met de naam "Valksburg" op he borgterrein.
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900