Gaykingaborg


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  (Warfhuizen) Leens Sectie F2, nr 266
Ontstaan  Aangenomen mag worden, dat het huis in 1280 al bestond als domicilie van Schelto van Warfhuizen
Geschiedenis  In 1280 zal er gezien de tufstenen sprake geweest zijn van een steenhuis.
Bewoners  popeken ter Borch in 1379 is de eerst bekende bewoner. Daarna volgen Dodeke, Schelte en Jarch ter Borgh als hoofdelingen en rechters tussen 1417 en 1521. Ludeken Clant noemt zich in 1506 "to der Borch"na zijn huwelijk met Euca ter Borch in 1484. Hun kleindochter Euca trouwt in 1548 met Allert Gaykinga. In 1663 komt Ter Borgh in roomse handen bij Hillebrand Rudolf Entens. In 1717 woont er een mevrouw Sickinge en daarna wordt het huis niet meer genoemd
Afgebroken Na 1717
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900