Fritsinga


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Oldehove Sectie F 1, nr 300
Ontstaan  Rond 1500 zal het huis reeds bestaan hebben
Geschiedenis  Rond 1525 wordt Rempt Fritsinge genoemd als een van de tegenstanders van de stad Groningen en als gevangene.
Bewoners  Het geslacht Fritsinge is na Here in 1526 verdwenen uit de heerd. de familie Broersema komt voor van 1565 tot 1638. In 1646 is Fritsema gekoct door Tjaert toe Nansum. In 1651 koopt Johan Demetrius Goraiski baron de Goray's het huis en woont er tot 1667. In 1713 koopt Johan Willem Ripperda de "behuizing" met een hoop puin en draagt deze onmiddellijk over aan de stad Groningen.
Afgebroken Voor 1713
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900