Fritema


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  Oldehove Sectie G 2, nr 150
Ontstaan  Waarschijnlijk een vroeg steenhuis. Genoemd in 1453.
Geschiedenis  Fritemaheerd heeft rond 1550 83 grazen omvat. In 1678 zou het aanzien van het huis gering zijn geworden.
Bewoners  Het geslacht is ooit in aanzien geweest. Reiner Fritema, 1457, Ivo Fritema grietman in 1516. In 1646 gekocht door Tjaert to Nansum. In 1652 is Johan Willem van Deest eigenaar en bewoner.
Afgebroken onbekend. Er ligt een boerderij ten noord-oosten van het voormalige terrein
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900